• <h1>Hjerte og Idrettssenteret</h1>

    Hjerte og Idrettssenteret

En av dine viktigste helseundersøkelser

Vi ønsker å tilby alle en sikker, tilgjengelig og kvalitetssikret medisinsk test. Cardio Pulmonary Exercise Test - CPET- er en Kardiopulmonal belastningsundersøkelse som kartlegger fysiologisk respons på hjerte og lunger under fysisk aktivitet. 

Man vil se på lungefunksjon, hjerterytme, blodtrykksrespons, oksygeninnhold i blodet, samt måle din fysiskeform (maksimalt oksygenopptak). Resultatet vil kunne fortelle mye om din hjerte og lunge helse i dag, og kan bety mye for ditt videre liv og livskvalitet.