CPET – undersøkelse:

Cardio Pulmonary Exercise Test - CPET -  er en belastningsundersøkelse der man kartlegger den fysiologiske responsen av hjerte og lunger under fysisk aktivitet (tredemølle-test). Under testen vil man se på lungefunksjon, blodtrykksrespons, hjerterytme, oksygeninnhold i blodet, samt måle din fysiske form (maksimalt oksygenopptak).

Dine forberedelser før test: Ta medisiner som du pleier. Ta med klær som er lett å bevege seg i (helst vanlig BH, ikke sportsbh). Ikke smør deg med fet bodylotion/krem på overkroppen på testdagen. Ta med gode sko. Ikke tren eller utfør anstrengende arbeid før testen.

Hvordan foregår undersøkelsen? Før testen starter festes det EKG elektroder på overkroppen slik at vi kan se puls og overvåke hjertet under belastning. Du får deretter en blodtrykksmansjett på overarmen, en klips på øreflippen for å følge med på oksygenmetning i blodet, og en maske over munn og nese som måler gassutveksling (O2/CO2) under testen.

Testen foregår på tredemølle, gående eller løpende avhengig av ditt utgangspunkt. Testen starter rolig og øker gradvis i intensitet. Du gir selv signal til testleder når du ønsker å avslutte testen, men målet er at du skal belaste deg til din opplevelse av utmattelse. Det skal ikke være bivirkninger av testen, men du vil kunne følge deg sliten i etterkant.

Det settes av ca. en time til forberedelse, test og gjennomgang av resultater.
De viktigste funnene av undersøkelsen vil du få vite rett etter testen. Enkelte ganger kan testresultatene kreve grundigere gjennomgang og du vil få svar i løpet av noen dager.